Bøger og pjecer

Danmarks Biavlerforening (se link her til venstre) har udgivet en række pjecer og temahæfter, som omhandler særlige emner. Der iblandt også en "Biavl for begyndere", som giver et godt, hurtigt overblik.

 Eigil Holms "Lærebog i biavl", udgivet på eget forlag
Biernes forunderlige verden    Nils Gonnert    forlaget  Haase
Biodling med Varraoakvalster    Ingemar Fries     Sveriges Biodlares Riksforbund
Dronningavl   - samlede erfaringer fra forskning og praktisk arbejde _ Friedrich Ruttner   Honningcentralen A / L  Oslo

SoL, Bier og Honning   Goran Bergengrens og Ingvar Bjørk  forlaget forum   -  Børnebog.

Tidsskrift og internet

  Når man er kommet i gang, kan man holde sig ajour gennem Danmarks Biavlerforenings medlemsblad "Tidsskrift for biavl".
Og det er en god ide at orientere sig i den løbende debat i biavlerkredse via DBF’s debatforum for biavl, som du finder på adressen http://forum.biavl.dk/
Man kan også hente en del nyttige oplysninger på foreningens hjemmeside.


 

Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet

19. Marts 200
Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

•Sværmtendens  

5 Ingen bestiftede cellekopper.  
4 Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.  
3 Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværm­ning.  
2 Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange. Ingen sværmning.  
1 Sværmning.

•Temperament  

5 Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.  
4 Stikker ikke ved brug af røg.  
3 1 - 3 stik uprovokeret.  
2 4 - 10 stik uprovokeret.  
1 Aggressive. Stikker villigt.

•Tavlefasthed  
5 Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op ved afrystning.  
4 Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afryst­ning.  
3 Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.  
2 Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.  
1 Meget urolige. Mange bier i luften.  

Honningudbytte  

Honningudbyttet angives i kg. i forhold til bigårdsgennemsnittet. Eksempelvis betyder 70/50 at bifamilien  har givet 70 kg. honning i en bigård med et gennemsnit på 50 kg.  

Årskarakterer.  

Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.
Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Honningudbytte: Karakter = årskarakter
Antal bifamilier i bigården oplyses. 
Nosema, udrensningstest, kalkyngel

 •Nosemaprøver

5 Ingen sporer.  
4 Meget svag infektion (0-0,5 mill. sporer pr. bi)  
3 Svag infektion (0,5-2 mill. sporer pr. bi)  
2 Middel infektion (2-5 mill. sporer pr. bi)  
1 Stærk infektion ( mere end 5 mill. sporer pr. bi)  

Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver bifamilie som efter aflivning kan analyseres af Sandagergård v. Vejle.´

•Udrensningstest.  

Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sætte det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen. Udrensningen bedømmes efter nedenstående karakterskala.

5 Renser helt ud. Alt udrenset.  
4 Renser næsten helt ud. Næsten alt  udrenset. Mere end 80 af 100 celler udrenset
3   Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler ud­renset.  
2 Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset.  
1 Renser ikke ud.

Vurdering af forseglet droneyngel for forekomst af kalkyngel.  

Der bedømmes et stykke forsegle droneyngel for forekomst af kalkyngel. Hvis en del af ynglen ved bedømmelsen er bortrenset beskrives resultatet som % udrenset yngel. Hvis yngelen ikke er  synlig angrebet af kalkyngel, og alle celler er normalt forseglet, gives bemærkningen: 0% udrenset.

Ny pjece om vejboder og stalddørssalg

I øjeblikket vrimler det med vejboder, der frister med nye kartofler, friske jordbær, gulerødder, agurker og honning, når man kører gennem de danske sommerlandskaber. Men hvilke fødevarer må de egentlig sælge, og hvad siger reglerne om salg fra vejboder?
Vejboder er en form for stalddørssalg, som Fødevarestyrelsen netop har udgivet en opdateret pjece om.
Fra en vejbod må der sælges frugt, grønt, kartofler samt æg og honning, som kun er nogle af de fødevarer, der må sælges ved stalddørssalg. Der må kun være tale om rå produkter - og så hjemmeslynget honning. Alt skal være fra egen avl.
Salg fra vejboder er begrænset til disse produkter, fordi det er de mindst sårbare af de forskellige produkter, der må sælges ved stalddørssalg.
Der bliver stillet de samme krav til salg fra en bod ved vejen som til andre former for stalddørssalg. Det betyder, at sælgeren har ansvaret for, at håndtering og salg af fødevarerne foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.
Sælgeren har ansvaret for, at fødevarerne i boden altid er friske, og at folk ikke bliver syge af dem.
Stalddørssalg af frugt, grønt og kartofler samt mindre mængder honning af egen avl skal man ikke have registreret hos fødevaremyndighederne. Hvis man har stalddørssalg af æg, skal det være registreret i den lokale fødevareafdeling. Man kan finde link til ansøgningsskema på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Fødevarestyrelsen kontrollerer jævnligt, om vejboderne og andre former for stalddørssalg lever op til reglerne.