Galleri

2022

Kursus i praktisk biavl 2022 med start 10. marts.

Bifamilie som den så ud ved kontrol d. 13. januar

Skolebigårdens røde bigård

En familie i skolebigården overvintrer på 2 magasiner yngeltavler som forsøg.

Bifamilien på 2 magasiner yngeltavler fortrækker åbenbart at bo i nederste magasin.

Skolebigården gule undervisningsbigård

Skolebigårdens grønne bigård med trugstader.

Skolebigården røde undervisningsbigård januar 2022

Vinterstorm 13. januar - ingen skader i skolebigården, menen del magasiner i depotet blæste om.

solvokssmelter i skolebigården, anskaffet marts 2022

2o21

Skolebigården sneklædt 4. februar

Skolebigården 4. ferburar 2021 - bierne er søgt ud af stadet og kuldelammes

Skolebigården 4. febraar 2021 - fuglespor i sneen fortæller, at kuldelammede bier ikke får lov til at ligge længe.

Skolebigården 24. ferbruar 2021 - hasselrakter efter flrere dage med ualmideligt varmt februarvejr med temperaturer op til 14 grader.

24. februar 2021 - bierne kommer hjem med pollen fra Erantis og Nøgen Jomfru

Skolegårdens bifamilier som de så iud ved første kontrol 3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

3. marts 2021

Klargjort materiel i husets arbejdsrum.

Klargøring til varroakontrol

Nedfaldet af varrroa meder vurderes

Indsættelse af varroa oxalsyre strips i en bifamilie

varrao mider i nedfaldsbakke

varroa mider i nedfaldsbakker efter 1 ugr og efter 2 uger

 

2020

Foreningens skolebigård

Danmarks Biavlerforenings biavlskonference i HUSET i Middelfart 7 - 8 marts - forhandlernes udstilling.

Tavlerammer findes i mange mål - bierne tager lige godt imod alle rammemål, så vælg et rammemål, som er mest bekvem og praktisk at arbejde med.

Skolebigårdens bifamiliere 31. marts 2020 - 1

Skolebigårdens bifamiliere 31. marts 2020 - 2

Skolebigårdens bifamiliere 31. marts 2020 - 3

Skolebigårdens bifamiliere 31. marts 2020 - 4

Skolebigårdens bifamiliere 31. marts 2020 - 5

Skolebigården indretning i 4 små bigårde, som foreningens kursister arbejde i.

Henning Drejer og Vagn Brogaard i gang med omlarvning.

Multistarter - meget effektiv ved stars af omlarvede celler.

Bierne griber godt an på de omlarvede cellekopper i mulitstarteren.

Intet er så lønsomt i biavl, som at sørge for gode dronninger i bifamilierne.

Ingen tvivl om at det betaler sig skaffe gode dronninger i bifamilierne.

Fejefix når bierne skal børstes af tavler på en nem måde

Honning tages fra i foreningens produktionsbigård i Sødinge

Maj måned var meget kold i første halvdel af måneden, men alligevel blev maj 2020 rekort med hensyn til antal soltimer.

Vejret artede sig våde, da honingen skulle tages fra i de sidste par stader.

Honingtavler skrælles med maskine.

Rdialslynge

Dronningeceller antaget i en mutistarter

Dronningeceller indsat i en kasette af dronninggitter og udbygget i magasinet.

skolebigården parringsstader

Kursister 2020 i skolebgården

Kursister i skolebigården

Foreningens medlemmer gåver en hånd med i skolebigården d. 26. oktober 2020

Foreningens hus i skolebigården.

Skolebigården har en lille traktor til pleje af græsarealet.

Skolebigården d. 15. november 2020

TEMA dagen 2019 - Selskabet Dalinno præsentere sine nye rammer i plast.

2019

plastrammer i magasinet

TEMA dagen 2019 - Erik Frydenlund om biodynamisk biavl.

Biavlskonferencen - biavlerens bil skal natruligvis have den rigte farve.

Biavlskonferencen 2019 - Ranate Frank om honningens medicinske egenskaber.

Biavlskonferencen 2019 - røre- og tappemakine i et`.

Mathias Rosenbæk er holdets yngste kursist.

Trådning af rammer og indlodning af voks

Generalforsamling 2019 - kasseren aflægger regnskab

Kursister 2019 i foreningens hus.

Kursister 2019 undersøger bifamilierne for varroamider.

Foreiningens skolebigård er delt op 4 små selvstændig bigårde, blå, gul, rød og grøn bigård. Årets kursister knyttes til hver sin bigård.

Kursister foretager varroakontrol i blå bigård.

Sommertur med bierne - besøg hos materielforhandler Swienty i Ragebøl.

Sommertur med bierne - besøg hos dronningavler Tonny Tychsen i Ellum.

Skolebigården Laksmølle.

Sommertur med bierne - besøg i biavlerforeningen Sønderjyllands skolebigård Laksmølle.

Sommertur med bierne - hos Swienty i Ragebøl.

Foreningen besøger Ove Olesens bigård d. 4.juli 2019

Aktiv dag i juli for skolebørn i foreningens skolebigård.

Fynske biavlerforeningers fælles stand på dyrskuet 2019

Observationstadet på standen er der stor interesse for blandt besøgende.

Salg af honninger på standen

Ringe biavlerforening besøger Fåborg biavlerforenings skolebigård juli 2019

Faaborg biavlerforenings skolebigård

Faaborg biavlerforenings skolebigård

Nordfynske biavlerforeninger i skolebigården august 2019

Langeskov planteskole viser og fortæller om bivenlige planter ved besøg sept. 2019

Jacob Christensen viser og fortæller foreningens medlemmer om støbning af egne vokstavler i foreningens hus - november 2019.

Julemøde i foreningens hus 15. december 2019

Carlos Pedersen med Oxalsyre sprøjten klar til at behandle skolebigården familier.

Kursister 2019 oxalsyredrypper skolebigården bifamilier 15. december 2019.

Oxalsyredrypning af skolebigårdens bifamilier 15. december 2019.


Klik på billedet og se det i større format.

Formand for Danmarks Biavlerforening Knud Gråskov fortæller om DBF` visioner i foreningens hus 18.1.2018

Temadag marts 2018 - om insektfremmende tiltag i landbruget

Temadag marts 2018 - om at lave egne dronninger

Kursister 2018 i skolebigården marts 2018

Kursister 2018

Kursister 2018 i skolebigården

Hesbjerg slot udenfor Odense

Foreningen besøger Lilja og Edmunds bigård i den selvbyggede landsby ved siden af Hesbjerg slot.

Sødinge produktionsbigård - 5. magasin sættes på d. 23. maj.

Kursus i avl af egne dronninger juni 2018

Foreningens sommertræf i Ove Olesens bigård juli 2018

Kursister i skolebigården august 2018

kursister i skolebigården august 2018

Foreningen besøger vokssmelteriet i Holse september 2018

Mathias Andersen, som vandt 1. pladsen ved Interneational meeting of Young Beekeepers 2018, gæstede foreningen 9. september.

Besøg af Mathias Andersen fra Ferritslev, som vandt 1. pladsen ved Internation meeting of Young Beekeepers 2018.

Kaffebord i den selvbyggede landsbys fælleshus.

Foreningen har fået et redskabsskur mere sponsoreret af Lunde Brands Grønne fornd. Vagn Brogaard og Vagn Knudsen har mestret skuret skolebigården.

Om dronningens feromoner i huset okt. 2018

Om dronningens feromoner i huset oktober 2018

Erhvervsbiavler Peter Lundager fortæller i foreningen om drftsformen i sin biavl - november 2018.

Julemøde i skolebigården 9. december, hvor kursisterne oxalsyrebehandlede skolebigårdend bifamilier.

 

 

Faaborg Sanpselaug i foreningen d. 14.2.2017 med opskrifter og skagsprøver

Kursister i biavl 2. marts 2017

TEMA dag 2. marts 2017 - storbiavler Kurt Holbæk fortæller om rationel biavl i stordrift og giver tip til gode hjælpemidler i biavlen.

Trillebøre monteret med akku boremaskine som hjælpemotor - et godt hjælpemiddet ved flytning af stader.Kan også købes fabriksfremstillet.

TEMA dag 2.marts 2017 _ dronningeavler Ander Blæsild fortæller om rationel avl af dronninger og om, hvordan man nemt avler egne brugsdronninger

Fynske biavlerforeningers møde i skolebigården vedr. fælles stand på det fynske dyrskue 2017

Naturvejleder Jesper Christensen i huset fortæller om og viser billeder fra Faaborg Midtfyns naturperle.

Generalforsamling 3.5.2017 _ Knud Rasmussens valgt til dirigent

Foreningenbesøger Ove Olesens bigård i Sdr. Højrup i maj 2017

Bustur 2017 til Lolland med besøg hos biavler og biavlslærer Liif Johansen i Errindlev, storbiavler Lene fransen og Kettinge økologiske frugtplantage.

Biavler og biavlslærer Leif Johansen i Errindlev

Leif Johansen arbejder med mange honningkvaliteter og byder på smagsprøver

storbiavler Lene Fransen i bigården i Kettinge frugtplantage

Lene Fransens bigård

Lene Fransen i hendes meget praktisk indrettede slyngerum.

Gislev friskole besøger skolebigården juni 2017

Stand på det fynske fælleskue i juni 2017

Kursus i avl af egne dronninger afholdt hos Torben Nielsen

Børn fra Aktiv sommer i skolebigården juli 2017

Besøg hos Solens Hjerte i Holmstrup

Skolebigården - fratagning af honning 201.7.2017

Konsulent i miljøstyrelsen Vagn Christensen guider foreningen ved besøg i Svanning Bakker august 2017.

Feritslev friskole besøger skolebigården august 2017

Ole Michaels Jensen, Hørsholm - fortæller og viser billeder om presning af honning - november 2017

Foreningen besøger Tarup frugtplantage, hvor Mikkel Helms fortæller og viser korrekt beskæring af frugttræer.

Julemøde i skoleigården med julekaffebord, hvor emnet var smeltning og rensning af voks og støbbing og prægning af kunsttavler.

Skolebigården cecember 2017

Temadag i Søllinge forsamlingshus 13.3.2016 - Skovrider Jacob Harekilde Jensen om skoven og skovrejsning på Fyn.

Konsulent i Danmarks Biavlerforening Palle Frejvald - om biavl i Østeuropa og Rusland vest for Ural.

Temadag i Søllinge forsamlingshus 13.3.2016

Søllinge forsamlingshus

Lars Fischer og Zofus knudsen fra Solens Hjerte i huset 14.4.2016

Generalforsamling 3. maj 2016 Vagn Brogaaard er dirigent

Sydafrikanske landbrugsstuderende undervises i biavl i skolebigården d. 25. maj 2016

Besøg i Ove Olesens bigård 26. maj 2016

Skolebigården - kursister 2016

Skolebigården 2016 - tråde strammes og voks indloddes

Skolebigården 2016 - klar til at tage honning fra

Kursister i bigården i Sødinge 14. juli 2016

Langeland - besøg i Peder Evands frugtplantage og bigård 18. maj 2016

Dyrskue 11 til 13. juli 2016- Fynske biavlerforeningers fælles stand.

Danmarks Biavlerforenings 150 jubilæum afholdt i Ringe d. 2 og 3 juli 2016

Foreningen besøger Magtenbølle Honning & Mjød

Aktivdag for børn i skoebigården 14. juli. 1016

bustur 2016 til Rømø - besøg hos storbiavler Erling Atzen

Langeland - besøg i Peder Evalds frugtplantage og bigård 18. maj 2016

burstur 2016 - besøg i Ribe skolebigård

Foreningen besøger Magtenbølle Honning og Mjød i okt. 2016

Familien Ankerstjernes kælegris

Konsulent Flemming Vejsnæs i foreningens hus - nov 2016 - om den nye varroavejledning.

Rolf Theuerkafuf fra DBF -om nikotinoider, giftig honning fra Brandbæger og konklusioner fra flere års pollenundersøgelset vedr. biernes fødegrundlag.

Julekaffebord efter oxalsyrebehandlingen af bierne i skolebigården.

Oxalsyrebehandling i skolebigården dec. 2016


Fyns Lakseri - virksomhedsbesøg november 2015

Dyrskue 12 - 14. juni 2015 - fælles stand for fynske biavlerforeninger.

Torben Nielsen - dronningavler og biavler i Odense by - om biavl og dronningeavl i byen - oktober 2015

Udstillinge på Ringe Rådhus i september 2015

Erling Atzen - storbiavler og lyngbiavler på Rømø underviser i Honning behandling i foreningsn hus 7. juni 2015

Besøg i Olav Saltens bigård i Hannesborg mose i juli 2015

generalforsamling 7. maj 2015

Inger og Jes Rasmussen påskønnes af foreningen for deres mangeårige insats med foreningens mange sommerrejsertil Europæiske lande.

Bente og Poul Emil Frederiksen påskønnes med et keramikfad for deres mangeårige arbejde i foreningens aftenskole.

Anders Blæsild - biavlerog dronningavler fortæller fra sin biavl i februar 2015

Annelise Skov underviser i markedsføring i foreningsn hus i februar 2015

Sommerudflugt 9. august 2015 - besøg i Peter Stougaards parrestation på Alrø i Horsens fjord, Odder biavlerforening og PeterNissen på Randbøl hede.

Skolebigården i Odder Biavlerforening

Peter Nissen - lyngbiavler på Randbøl hede

Foreningen besøger Kalles Mærsk hede vest for Oksbøl

Ove Olesen - medlemsbesøg i Ove Olesens bigård

Honning og Jordbærdagen trækker opmærksomheden hen på alle sider af biavlen.

Aksel Schebys Honning og Jordbærstand i Herringe brugs.

Bendt Johansens Honning og Jordbærstand i Langeskov plantecenter.

Inger og Jes Rasmussens Honning og Jordbærstand ved Gislev brugs.

Foreningens hus i Søllinge sættes i stand

Foreningen fejrer 125 års jubilæum d. 20.februar 20012 i Ryslinge forsamlingshus

Agroøkonomisk forening - undervisning i biernes betydning i frøafgrøder

Rejser i Europa arrangeret af Ringe & Omegns Biavlerforening

 
1994 Polen 1995 Prag 1996 Polen 1997 Østrig
1998 Ungarn 1999 Frankrig 2000 Tjekkiet 2001 Harzen
2002 Gardasøen 2003 Polen 2004 Altenahr 2005 Holland
2006 Polen 2007 Italien  2008 Slovakiet 2009 Italien
2010 Ungarn 2011 Slovenien 2012 Frankrig - det sydvestlige Frankrig 2013 England

Slovenien

Italien

Ungarn

Frankrig

England