Bestyrelsen kan også ses i medlemsbladet Honning Tidende

 

Formand / webmaster
Olav Salten
Rosenvænget 13, 5540 Ullerslev
 2257 1031  /   65 35 24 77
postsalten@hotmail.com

 

Næstformand                              
Michael Grønnemose
Slåenhaven 46
5550 Langeskov
6168 1965
mgroennemose@gmail.com

 

Kasserer
Vagn Brogaard
Sandagervej 38
5484 Gislev
2990 2037
brogaardvagn@hotmail.com

 

Sekretær
Leif Mortensen
Snarupvejen 21
5750 Ringe
8161 8479
ma.le.mortensen@hotmail.com

Carlos Pedersen Halager
Ørbækvej 884
5863 Ferrtislev
4529762801
halager10@hotmail.com

Suppleanter

Mette Bådegård
Rune Krogh

Revisorer
Lisbeth Sørensen
per Holme

Revisorsuppleant
Kurt Petersen

Tilsyn med skolebigården
Sdr. Højrupvejen 104
Søllinge
5750 Ringe

Kontakt
Aksel Scheby
2010 7534
Scheby2009@hotmail.com