Bestyrelsen kan også ses i medlemsbladet Honning Tidende

Formand
Jacob Taulo Christensen
Rødeledvej 8
5792 Nr. Lyndelse
40582141
Jacob_christensen89@hotmail.com

sekretær                             
Michael Grønnemose
Slåenhaven 46
5550 Langeskov
6168 1965
mgroennemose@gmail.com

Kasserer
Vagn Brogaard
Sandagervej 38
5484 Gislev
2990 2037
brogaardvagn@hotmail.com

Næstformand
Carlos Pedersen Halager
Ørbækvej 884
5863 Ferrtislev
4529762801
halager10@hotmail.com

 UP
Merete Plesner
Ørbækvej 22B
5884 Gislev

 

Suppleant
Rune Krogh

Revisorer
Lisbeth Sørensen
per Holme

Revisorsuppleant
Kurt Petersen

Aksel Scheby
2010 7534
Scheby2009@hotmail.com
Tilsyn med skolebigården
Sdr. Højrupvejen 104
Søllinge
5750 Ringe